top of page

Beleid en strategie.

Een museum zoekt hulp bij het schrijven van een beleidsnota of moet zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

 

Een kasteel aarzelt tussen de functie van toeristisch instituut of museale voorziening.

 

Een archiefinstelling zoekt naar meer publiekgerichte activiteiten ter ondersteuning van de minder opvallende erfgoedtaak.

 

Een gemeente wil twee kleine musea laten samenwerken in een nieuwe organisatie.

 

Een museum heeft behoefte aan een goed collectieplan dat een effectieve rol kan vervullen bij het zoeken van sponsoren.

 

Al deze activiteiten vragen om professionele ondersteuning die Van Laarhoven Erfgoed en Musea kan bieden. Scherpe analyses, realistische begrotingen en verwachtingen, compacte rapporten en notities geschreven in een heldere stijl zonder jargon.

 

bottom of page