top of page

Concepten

Exposities zonder goed concept kunnen net zo goed niet gemaakt worden. Kleine en middelgrote musea verliezen zich vaak in details en zijn geholpen bij het vroegtijdig meedenken van professionals over inhoud, samenstelling en vorm.

 

Een Waterschap wil een film maken over de geschiedenis van het landschap en heeft behoefte aan zowel een draaiboek als begeleiding bij de productie.

 

Een bezoekerscentrum wil touchscreen-presentaties waar bezoekers zelf informatie kunnen zoeken over gebouwen en het landschap daaromheen.

 

Een museum wil zijn belangrijkste voorwerp exposeren in samenhang met een voor meerdere leeftijden geschikte computergestuurde presentatie.

 

Een oudheidkamer wil het educatieve niveau van de presentatie verhogen.

 

Conceptontwikkeling, ook samen met de opdrachtgever, is een van de sterke punten van Van Laarhoven Erfgoed en Musea. Binnen de organisatie is deskundigheid aanwezig voor de productie van professionele computerpresentaties. In speciale gevallen wordt externe deskundigheid ingeschakeld.

 

bottom of page