top of page

Wat we doen

 

 

 

Van Laarhoven Musea en Erfgoed richt zich op kleine en middelgrote musea en andere erfgoedinstellingen.

 

De adviseurs van het bedrijf hebben een zeer brede ervaring op bijna alle terreinen van de museale bedrijfs

voering en zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van erfgoed in Nederland.

Deze deskundigheid bieden zij aan door mee te denken in alle problemen van hun opdrachtgevers en door

te zoeken naar low-budget oplossingen. Soms zijn zij daarbij de uitvoerders, soms de regisseurs van al in de

instelling aanwezige competenties, en soms beperkt hun inbreng zich alleen tot advies.  Maar altijd wordt

rekening gehouden met de beperkte financiële ruimte. 

 

De kracht van Van Laarhoven Musea en Erfgoed is gelegen in de grote mate van creativiteit en bijna veertig

jaar ervaring in de wereld van musea en erfgoed.

Beleid en strategie

​​

Een museum zoekt hulp bij het schrijven van een beleidsnota of moet zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

 

Een kasteel aarzelt tussen de functie van toeristisch instituut of museale voorziening.

 

Een archiefinstelling zoekt naar meer publiekgerichte activiteiten ter ondersteuning van de minder opvallende erfgoedtaak.

 

Een gemeente wil twee kleine musea laten samenwerken in een nieuwe organisatie.

 

Een museum heeft behoefte aan een goed collectieplan dat een effectieve rol kan vervul bij het zoeken van sponsoren.

 

Al deze activiteiten vragen om professionele ondersteuning die Van Laarhoven Erfgoed en Musea kan bieden. Scherpe analyses, realistische begrotingen en verwachtingen, compacte rapporten en notities geschreven in een heldere stijl zonder jargon.

Projectmanangement

​​

Een museum heeft er behoefte aan dat de leiding van de organisatie tijdelijk wordt overgenomen, vooral om beleidsproblemen op te lossen of arde op zaken te stellen.

 

Een museum beschikt over onvoldoende deskundigheid om medewerkers of vrijwilligers aan te sturen bij de realisatie van een expositie.

 

De eenmalige ombouw van de vaste presentatie vraagt tijdelijk om specifieke deskundigheid op het gebied van multimediale voorzieningen en vormgeving.

 

Een kerk wil een deel van de inventaris laten restaureren en zoekt professionele ondersteuning bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

 

Van Laarhoven Erfgoed en Musea kan door de brede ervaring vrijwel iedere vorm van management aanleveren, eventueel ook door inschakeling van derden voor specifieke taken.

Concepten

​​

Exposities zonder goed concept kunnen net zo goed niet gemaakt worden. Kleine en middelgrote musea verliezen zich vaak in details en zijn geholpen bij het vroegtijdig meedenken van professionals over inhoud, samenstelling en vorm.

 

Een bezoekerscentrum wil touchscreen-presentaties waar bezoekers zelf informatie kunnen zoeken over gebouwen en het landschap daaromheen.

 

Een museum wil zijn belangrijkste voorwerp exposeren in samenhang met een voor meerdere leeftijden geschikte computergestuurde presentatie.

 

Conceptontwikkeling, ook samen met de opdrachtgever, is een van de sterke punten van Van Laarhoven Erfgoed en Musea. Binnen de organisatie is deskundigheid aanwezig voor de productie van professionele computerpresentaties. In speciale gevallen wordt externe deskundigheid ingeschakeld.

bottom of page